Universitatea "Babeş-Bolyai"

Societatea Lepidopterologică Română

Entomologica Romanica Contact
 
 

Vol. 31/2020

Vol. 30/2019

Vol. 29/2018

Vol. 28/2017

Vol. 27/2016

Vol. 26/2015

Vol. 25/2014

Vol. 24/2013

Vol. 23/2012

Vol. 22/2011

Vol. 21/2010

Vol. 20/2009

Vol. 19/2008

Vol. 18/2007

Vol. 17/2006

Vol. 16/2005

Vol. 15/2004

Vol. 14/2003

Vol. 13/2002

Vol. 12/2001

Vol. 11/2000

Vol. 10/1999

Vol. 09/1998

Vol. 08/1997

Vol. 07/1996

Vol. 06/1995

Vol. 05/1994

Vol. 04/1993

Vol. 03/1992

Vol. 02/1991

Vol. 01/1990

 

 

 

web

site

Acasă | Instrucţiuni pentru autori

Volumul 12 – 2001

 

Sándor Kovács & Zoltán Kovács: Tribul Cochylini (Lepidoptera: Tortricidae) în România. Partea I. (Partea generală, Phtheochroa, Hysterophora) [pdf]

Sándor Kovács, László Rákosy, Zoltán Kovács, Cristina Cremene & Marin Goia: Lepidoptere din Rezervaţia Naturală “Dealul cu Fluturi” de la Viişoara (Jud. Cluj) [pdf]

Marcela Balazs & Silvia Burnaz: Date privind flora, vegetaţia şi fauna de lepidoptere diurne (Ord. Lepidoptera, S. ord. Rhopalocera) din zona Valea Dobrii şi rezervaţia forestieră de la Bătrâna-Bunila (Munţii Poiana Ruscă, jud. Hunedoara, România) [pdf]

Teodosie Perju & Ioan Olteanu: La dynamique des populations de la mineuse du feuillage (Cameraria ohridella DESCHKA-DIMIČ), insect nuisible du châtaignier ornamental (Aesculus hippocastanum L.) [pdf]

Vasile Vicol: Istrianis myricarilla (FREYR, 1870) (Gelechiidae: Teleiodini), gen şi specie noi pentru fauna României [pdf]

Tibor-Csaba Vizauer: Contribuţia publicaţiilor entomologice din Ungaria la cunoaşterea faunei de lepidoptere din Transilvania. II. – Publicaţii din revista “Folia Entomologica Hungarica” [pdf]

Liliana Vasiliu-Oromulu: Influenţa populaţiilor de thripşi (Insecta: Thysanoptera) asupra plantelor din sere, în vederea fundamentării şi aplicării combaterii biologice a acestora [pdf]

Liliana Vasiliu-Oromulu: Thripşii (Insecta: Thysanoptera) şi Tospovirusurile la plantele din sere [pdf]

Mariana Pascu: Contribuţii la cunoaşterea faunei de Anthophoridae (Hymenoptera) din Depresiunea Sibiului [pdf]

Cornelia Chimişliu: Specii noi şi rare de scarabaeide (Insecta: Coleoptera: Scarabaeidae) în fauna de coleoptere a Olteniei [pdf]

Alexandru Crişan & Mihaela Druguş: Studiul faunistic şi ecologic al crizomelidelor (Coleoptera, Chrysomelidae) din zona de confluenţă a Târnavelor [pdf]

Aurelian Leonardo Ilie: Cercetări privind fauna de crisomelide (Coleoptera: Chrysomelidae) din municipiul Craiova şi împrejurimi [pdf]

Laura Nistor: A study of leaf-beetle fauna (Coleoptera: Chrysomelidae) in Vâlcele area (District of Covasna, Transylvania, Romania) [pdf]

Lucian Teodor, Alexandru Crişan & Laura Nistor: Studies of the snout-neetle fauna (Coleoptera: Curculionoidea) from Poşaga de sus-Belioara Valley area, Apuseni Mountains, Romania [pdf]

Valentin Popa: Faunistic and ecological researches on the cicada fauna (Homoptera, Auchenorryncha) in Cluj and Dej hilly area (Bobâlna, Dăbâca, Vultureni), Romania [pdf]

István Urák: Contribuţii la cunoaşterea faunei de păianjeni (Arachnida: Araneae) din Rezervaţia Biosferei Parcul Naţional Retezat [pdf]

Constantina Chireceanu: Analiza faunei auxiliare a puricelui melifer comun Cacopsylla pyri L. (Homoptera: Psyllidae) în livezi de păr din zona Băneasa-Bucureşti [pdf]

Levente Székely & Sorin-Marius Stanciu: Contribuţii la studiul faunei de lepidoptere din Câmpia Munteniei II [pdf]

 
 

© Buletin de Informare Entomologica 2013 | Toate drepturile rezervate