Universitatea "Babeş-Bolyai"

Societatea Lepidopterologică Română

Entomologica Romanica Contact
 
 

Vol. 31/2020

Vol. 30/2019

Vol. 29/2018

Vol. 28/2017

Vol. 27/2016

Vol. 26/2015

Vol. 25/2014

Vol. 24/2013

Vol. 23/2012

Vol. 22/2011

Vol. 21/2010

Vol. 20/2009

Vol. 19/2008

Vol. 18/2007

Vol. 17/2006

Vol. 16/2005

Vol. 15/2004

Vol. 14/2003

Vol. 13/2002

Vol. 12/2001

Vol. 11/2000

Vol. 10/1999

Vol. 09/1998

Vol. 08/1997

Vol. 07/1996

Vol. 06/1995

Vol. 05/1994

Vol. 04/1993

Vol. 03/1992

Vol. 02/1991

Vol. 01/1990

 

 

 

web

site

Acasă | Instrucţiuni pentru autori

Volumul 9 – 1998 (publicat în anul 1999)
 

Numărul 1-2/1998

 

László Rákosy: In memoriam Dr. Iosif Căpuşe (1935-1999) [pdf]

Zoltán Kovács & Sándor Kovács: Familia Eriocraniidae (Lepidoptera) în România [pdf]

Zoltán Kovács & Sándor Kovács: Familia Micropterigidae (Lepidoptera) în România [pdf]

Alecu Diaconu: Aspecte ale comportamentului de depunere a ouălor la Hedya dimidioalba (RETZIUS 1783) (Lepidoptera: Tortricidae) [pdf]

Gheorghe Stan, Viorica Chiş, Mihaela Nicolescu & Georgeta Stan: Influenţa hranei cu Spirulina platensis GETL (Cyanophyta: Oscillatoriaceae) asupra capacităţii de reproducere şi comportamentului feromonal la Mamestra brassicae L. (Lepidoptera: Noctuidae) [pdf]

Mihai Stănescu: Cheia de determinare pentru speciile de lepidoptere din tribul Eupithecinii din fauna României (Lepidoptera: Geometridae) [pdf]

Adrian Ruicănescu: Situaţia faunistică, ecologică şi zoogeografică a buprestidelor  (Coleoptera: Buprestoidea) din Transilvania [pdf]

Adalbert Balog: Cercetări faunistice asupra unor familii de coleoptere (Coleoptera: Staphylinidae, Scarabaeidae, Cerambycidae, Chrysomelidae) din Rezervaţia Botanică Suatu I, jud. Cluj [pdf]

Adalbert Balog: Olophrum alpinum (Heer 1839) o specie puţin cunoscută din fauna României (Coleoptera: Staphylinidae, Omaliinae) [pdf]

Lucian Teodor, Paul Beldean & Alexandru Crişan: Contribuţii la cunoaşterea faunei de curculionide (Coleoptera: Curculionoidea) din împrejurimile localităţii Hăşmas (jud. Sălaj) [pdf]

Alexandru Crişan, Valentin Popa & Lucian Teodor: Leaf-beetles (Coleoptera: Chrysomelidae) from the area “Cheile Someşului Cald - Ic Ponor”, România [pdf]

Igor Ceianu: Familia Phaeomyiidae (Diptera: Acalyptrata) în România [pdf]

Igor Ceianu: Hesperius imbecillus (LOEWE 1858) (Hesperinidae),  specie relictă puţin cunoscută în România [pdf]

Igor Ceianu: Prezenţa în România a speciilor Ptiolina paradoxa (JAENNICKE 1886) şi Spania nigra MEIGEN 1830 (Diptera: Rhagionidae) [pdf]

Mariana Pascu: Specii noi de apoidee (Hymenoptera: Apoidea) pentru fauna României [pdf]

Dana Malschi: Aspecte parţiale privind diversitatea şi echilibrul entomocenotic în cel mai vechi agrosistem cerealier cu perdele forestiere de protecţie din centrul Transilvaniei [pdf]

Lenuţa Rákosy-Tican & Viorel Soran: Dicţionar entomologic. Termeni genetici (H-K). [pdf]

 

Numerele 3-4/1998

 

László Rákosy, Christian Wieser & Günter Stangelmaier: Erfassung der lepidopterologischen Biodiversität eines Felsbiotops in Siebenbürgen (Colţii Trascăului, Apuseni-Gebirge) besierend auf zwei Sammeltage (19-20 Juli 1998) [pdf]

Levente Székely, Peter Haneschläger & Robert Görbe: Contribuţii la studiul faunei de lepidoptere din Câmpia Munteniei I [pdf]

Zoltán Kovács & Sándor Kovács: Confirmarea unor specii de Tortricidae (Lepidoptera) cu statut incert în fauna de microlepidoptere a României [pdf]

Marg-Wladimir Manoliu: Contribuţii la cunoaşterea macrolepidopterelor nocturne (Heterocera) din Depresiunea Solca (jud. Suceava) [pdf]

László Rákosy & Adrian Ruicănescu: Cameraria ochridella DESCHKA & DIMIC 1986 (Lepidoptera: Gracillariidae), un periculos dăunător al castanului sălbatic [pdf]

Alecu Diaconu: Contribuţii la cunoaşterea dezvoltării embrionare a speciei Hedya dimidioalba (RETZIUS 1783) (Lepidoptera, Tortricidae) [pdf]

Gheorghe Stan, Viorica Chiş, Mihaela Nicolescu & Georgeta Stan: Mamestra brassicae  L. (Lepidoptera: Noctuidae): consumul hranei, creşterea şi dezvoltarea larvelor pe diete artificiale cu agar şi fără agar [pdf]

Teodosie Perju, Dorin Bob, Maria Balogh & Gheorghe Stan: Studii asupra abundenţei şi dinamicii populaţiilor unor specii de lepidoptere dăunătoare în judeţul Satu-Mare [pdf]

Adrian Ruicănescu: Buprom-baza de date a buprestidelor României (Coleoptera: Buprestoidea) [pdf]

Adalbert Balog: Omalium cinamomeum (KRAATZ 1858) în fauna României (Coleoptera: Staphylinidae, Omaliinae) [pdf]

Teodor Harşia: Colembole din Cheile Someşului Cald [pdf]

Lujza Ujvárosi: Trichopterele (Insecta: Trichoptera) din zona Cheile Someşului Cald (Ic Ponor) [pdf]

Igor Ceianu: Larve de diptere din scurgeri de răşină (Diptera: Cecidomyiidae, Syrphidae, Psilidae) [pdf]

Igor Ceianu: Genul Hyperoscelis HARDY & NEGROTOMI 1960 (Diptera: Nematocera: Canthyloscelidae) în România [pdf]

Teodosie Perju: The pest of the white acacia (Robinia pseudoacacia L.) [pdf]

Alexandru Crişan & Lucian Teodor: Leaf-beetles (Coleoptera: Chrysomelidae) from Poşaga de Sus, area, Belioara valley [pdf]

Capcane utilizate pentru colectarea şi studiul insectelor şi altor nevertebrate [pdf]

 
 

© Buletin de Informare Entomologica 2013 | Toate drepturile rezervate