Universitatea "Babeş-Bolyai"

Societatea Lepidopterologică Română

Entomologica Romanica Contact
 
 

Vol. 31/2020

Vol. 30/2019

Vol. 29/2018

Vol. 28/2017

Vol. 27/2016

Vol. 26/2015

Vol. 25/2014

Vol. 24/2013

Vol. 23/2012

Vol. 22/2011

Vol. 21/2010

Vol. 20/2009

Vol. 19/2008

Vol. 18/2007

Vol. 17/2006

Vol. 16/2005

Vol. 15/2004

Vol. 14/2003

Vol. 13/2002

Vol. 12/2001

Vol. 11/2000

Vol. 10/1999

Vol. 09/1998

Vol. 08/1997

Vol. 07/1996

Vol. 06/1995

Vol. 05/1994

Vol. 04/1993

Vol. 03/1992

Vol. 02/1991

Vol. 01/1990

 

 

 

web

site

Acasă | Instrucţiuni pentru autori

Volumul 6 – 1995

 

Numărul 1-2/1995

 

Aurelian Popescu-Gorj: Dr. Frederick König la vârsta de 85 de ani [pdf]

Aurelian Popescu-Gorj: Autobiografie şi autobibliografie [pdf]

László Rákosy: Cucullia mixta lorica RONKAY & RONKAY, 1987 în fauna României (Lepidoptera: Noctuidae) [pdf]

Heinz Neumann: Topeutis adamczewskii (TOLL. 1937) eine für Rumänien neue Art (Lepidoptera, Oecophoridae) [pdf]

Levente Székely: Acţiunea schimbărilor condiţiilor de mediu asupra lepidopterofaunei din România [pdf]

Silvia Burnaz: Consideraţii ecologice şi zoogeografice privind fauna de macrolepidoptere a Cheilor Crivadiei (Masivul Şureanu) [pdf]

Gheorghe Stan & Alexandru Crişan: Reproducerea şi comportamentul feromonal la Ostrinia nubilalis HBN. (Lepidoptera: Pyralidae) în condiţii de laborator. 2. Comportamentul de curtare [pdf]

Gheorghe Stan: Metode statistice cu aplicaţii în cercetări entomologice (VII) [pdf]

Judith I. Hideg: The population cycle of Mantis religiosa in outdoor and in laboratory conditions [pdf]

Adrian Ruicănescu: Contribuţii la studiul ecologic şi faunistic al bubrestoideelor din Rezervaţia Biosferei Delta Dunării (Coleoptera: Buprestoidea) [pdf]

Rodica Serafim & Adrian Ruicănescu: Lista speciilor de Buprestoidea (Coleoptera) din colecţia Nicolae Săvescu de la Muzeul de Istorie Naturală “Grigore Antipa” din Bucureşti [pdf]

Alexandru Crişan: Cercetări asupra familiei Chrysomelidae  (Coleoptera) în zona Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării cu referire special la Strylosomus tamaricis H.-S. şi Cryptocephalus gamma H.-S. [pdf]

Lujza Ujvárosi: Două specii noi şi câteva specii rare de trichoptere (Insecta) pentru fauna României [pdf]

Teodosie Perju & Dorin Bob: In memoriam Aurel Săvescu [pdf]

 

Numerele 3-4/1995

 

László Rákosy & Lüthi A.: Zygaena (Mesembrynus) minos ([DENIS & SCHIFFERMULLER]) specie nouă pentru fauna României (Lepidoptera: Zygaenidae) [pdf]

László Rákosy & Wieser C.: Exophila rectangularis (GEYER [1829]), gen şi specie nouă pentru fauna României (Lepidoptera: Noctuidae) [pdf]

László Rákosy & Negru G.: Rhyacia arenacea (HAMPSON 1907) în fauna României (Lepidotera: Noctuidae) [pdf]

László Rákosy: Contribuţii la studiul faunei de macrolepidoptere din Munţii Parâng [pdf]

Levente Székely & Gyula Szabó: Hyles hippophaes (ESPER 1793) (Lepidoptera: Sphingidae) o certitudine pentru fauna României [pdf]

Heinz Neumann & Varga I.: Xestia trifida (FISCHER VON WALDHEIM 1820), eine neue Noktuidenart für Romänien (1793) (Lepidoptera: Noctuidae) [pdf]

Adrian Ruicănescu & Ferenk Patkó: Contribuţii la studiul comunităţilor de coleoptere din Munţii Parâng [pdf]

Gheorghe Stan: Studiul comparative al capacităţii reproductive la Mamestra brassicae L. şi Xestia c-nigrum L. (Lepidoptera: Noctuidae), în condiţii de laborator (I) [pdf]

Gheorghe Stan & Viorica Chiş:  Studiul capacităţii reproductive la Mamestra brassicae L. (Lepidoptera: Noctuidae): Evaluarea numărului de spermatofori şi ouă la diferite generaţii şi linii de creştere în laborator şi la femelele capturate la capcana luminoasă (1986-1991) [pdf]

Gheorghe Stan: Metode statistice cu aplicaţii în cercetări entomologice (VIII) [pdf]

Alexandru Crişan, Gheorghe Stan & Viorica Chiş: Reproducerea şi comportamentul feromonal la Ostrinia nubilalis HBN. (Lepidoptera: Pyralidae) în condiţii de laborator. 3. Testarea olfactometrică a răspunsului masculilor la feromonul sexual natural şi sintetic [pdf]

Alexandru Crişan & Veturia Bonea: Studiu faunistic asupra crizomelidelor (Coleoptera: Chrysomelidae) din zona Arcalia (jud. Bistriţa-Năsăud) [pdf]

Teodosie Perju: Diabrotica virgifera virgifera LE CONTE (Coleoptera: Chrysomelidae) un nou dăunător al culturilor de porumb din Europa [pdf]

Teodosie Perju: In memoriam conf. dr. Gheorghe Boguleanu [pdf]

 
 

© Buletin de Informare Entomologica 2013 | Toate drepturile rezervate